Refund policy

ما با توجه به ماهیت صمیمی و بهداشتی کالا ، بازپرداخت یا مبادله در تمام محصولات ما را قبول نمی کنیم. اقلام ما مربوط بهبهداشت و مراقبت شخصی, و we این سیاست را برای حفظ بالاترین سطح کیفیت بهداشتی استفاده کنید.با تشکر از شما برای درک خود را.